Hướng dẫn sử dụng hệ thống đăng ký khuyến mại (p2) Ngày xuất bản: 17/03/2020

HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ KHUYẾN MẠI

 

 

1. Trường hợp nộp hồ sơ từ cổng DVC trực tuyến của tỉnh

 • Người dùng truy cập vào link: https://dichvucong.dongnai.gov.vn/ và chọn vào tab “nộp hồ sơ qua mạng”.

   

 • Chọn đơn vị Sở Công Thương.
 • Chọn lĩnh vực Xúc tiến thương mại.
 • Chọn thủ tục cần nộp hồ sơ
 • Vd: Ở đây chọn thủ tục “Thông báo hoạt động khuyến mại”

   

 • Chọn đăng ký

 • Lúc này hệ thống DVC trực tuyến sẽ chuyển qua hệ thống đăng ký khuyến mại của Sở Công Thương.

 • Trường hợp người dùng chưa có tài khoản, tiến hành đăng ký và tạo tài khoản.
 • Trường hợp người dùng đã có tài khoản, chọn vào chức năng “nộp hồ sơ”
 • Sau đó, tiếp tục chọn thủ tục mình cần nộp.

   

  Tiếp tục nhấn nút “thực hiện”. Hệ thống sẽ hiển thị form nộp hồ sơ căn cứ nghị định 81.

   

  Đối với các trường có dấu (*), người dùng bắt buộc nhập.

  Lưu ý: đối với trường hợp doanh nghiệp thực hiện chương trình khuyến mại dạng dịch vụ, chọn vào ô check như hình . Lúc này cơ cấu giải thưởng và nội dung chi tiết sẽ ẩn đi. Người dùng chỉ cần đính kèm file pdf theo quy định.

   

   

  Người dùng tiến hành đính kèm file, check đồng ý và nhấn “lưu hồ sơ”. Lúc này hồ sơ đã được chuyển về hệ thống một cửa của Sở Công Thương.

  2. Trường hợp nộp hồ sơ trên hệ thống đăng ký khuyến mại

   

  Tiến hành tương tự các bước như trên.