GIỚI THIỆU VỀ SỞ CÔNG THƯƠNG ĐỒNG NAI

Sở Công thương là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là UBND cấp tỉnh) có chức năng tham mưu, giúp UBND cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công thương, bao gồm: cơ khí; luyện kim; điện; năng lượng mới; năng lượng tái tạo; dầu khí (nếu có); hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản; công nghiệp tiêu dùng; công nghiệp thực phẩm; công nghiệp chế biến khác; lưu thông hàng hoá trên địa bàn tỉnh; xuất khẩu; nhập khẩu; thương mại biên giới (nếu có); quản lý thị trường; quản lý cạnh tranh; xúc tiến thương mại; kiểm soát độc quyền; chống bán phá giá; chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; thương mại điện tử; dịch vụ thương mại; hội nhập kinh tế; quản lý cụm, điểm công nghiệp trên địa bàn; các hoạt động khuyến công; các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở.

NGƯỜI PHÁT NGÔN: Giám đốc Sở

Họ và tên: Phạm Văn Cường

Năm sinh: 1967

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng - Quản trị kinh doanh tổng hợp

GIÁM ĐỐC SỞ​​ ​

Họ và tên: Phạm Văn Cường

Năm sinh: 1967

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng - Quản trị kinh doanh tổng hợp

Ðiện thoại cơ quan: 0251.3823317

Di động: 0913.755979

Email: cuongpv@dongnai.gov.vn

​​​  

 


 

PHÓ GIÁM ĐỐC​​ ​

​Họ và tênThái Thanh Phong

Năm sinh: 1973

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện

Ðiện thoại cơ quan: 0251. 3941926

Di động: 0913746810

Email1: phongtt@dongnai.gov.vn
Email2: phongtt74@yahoo.com.vn​

PGD-Thai Thanh Phong.jpg 

Chức năng nhiệm vụ của Ban Giám Đốc xin xem đây: Chức năng nhiệm vụ BGĐ

​​