NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

 • Quyền lợi khi tham gia chương trình "Tháng Khuyến mại"

  a/ Quyền lợi chung: Được quảng bá chung theo chương trình "Tháng khuyến mại"

  -  Trên Đài Phát thanh, Đài truyền hình.

  -  Trên tờ rơi và băng rôn tại các trục đường chính của Thành Phố.

  -  Trên báo Tuổi trẻ, báo Sài Gòn Giải Phóng, báo Saigon Times, Thời báo K

 • Nghĩa vụ của doanh nghiệp khi tham gia vào chương trình "Tháng khuyến mại"

  a/ Tuân thủ đúng quy định của pháp luật về hoạt động khuyến mại (Luật Thương mại, nghị định 37/CP)

  -  Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại :phải đảm bảo chất lượng như tiêu chuẩn đã đăng ký hoặc thông báo; có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng không thuộc danh m