THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI “GIẢM GIÁ 15%” Ngày xuất bản: 15/07/2019

1. Tên chương trình khuyến mãi: Giảm giá 15%

2. Thời gian thực hiện: từ ngày 16.4.2014 đến ngày 31.5.2014

3. Đối tượng áp dụng: Chương trình áp dụng cho tất cả khách hàng mua lẻ và không áp dụng trùng với các chương trình khuyến mãi khác.

4. Ghi chú:

+) Phiếu giảm giá chỉ áp dụng cho một lần mua hàng/một sản phẩm

+) Phiếu giảm giá chỉ hợp lệ khi có chữ ký của Tổng giám đốc công ty TNHH Italisa Việt Nam và dấu công ty

+)  Cửa hàng phân phối giữ lại phiếu giảm giá của khách hàng, sau đó tổng kết phiếu và gửi về nhà máy sản xuất của Italisa(coupon và hóa đơn mua hàng có chữ kí khách hàng). Giá trị % các sản phẩm sẽ được tính vào đơn hàng về sau của nhà phân phối.