Thông báo về việc nộp hồ sơ khuyến mại trực tuyến Ngày xuất bản: 21/04/2020

Thực hiện Nghị định 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính Phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025;

Thực hiện Thông báo số 437/TB-VPCP ngày 19/12/2019 của Văn phòng Chính Phủ về ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ khai trương Cổng Dịch vụ công quốc gia,

Trong thời gian qua, Sở Công Thương Đồng Nai đã tiếp nhận và giải quyết hồ sơ về Thông báo hoạt động khuyến mại cho các doanh nghiệp thông qua hệ thống Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) và trên trang web khuyến mại của Sở Công Thương Đồng Nai tại địa chỉ: http://dkkm.dongnai.gov.vn (đã được kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia). Tuy nhiên, bên cạnh đó, một số doanh nghiệp vẫn còn thực hiện nộp hồ sơ qua đường bưu điện.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 Nghị định 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính Phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại, Thương nhân có thể thực hiện thủ tục hành chính Thông báo hoạt động khuyến mại đến Sở Công Thương theo các hình thức như: (i) Nộp qua đường bưu điện; (ii) Nộp trực tiếp (tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương); (iii) Nộp qua hệ thống thư điện tử, (iiii) Nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Tuy nhiên, để tiết kiệm thời gian, chi phí và giải quyết nhanh các thủ tục hành chính về khuyến mại cho doanh nghiệp cũng như tạo điều kiện cho doanh nghiệp theo dõi, cập nhật về trạng thái hồ sơ đã nộp (đã tiếp nhận/đã xử lý/từ chối tiếp nhận, lý do từ chối) và điều chỉnh lại hồ sơ kịp thời nếu hồ sơ chưa hợp lệ; bên cạnh đó, để từng bước đạt được các chỉ tiêu về giải quyết thủ tục hành chính thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến theo chỉ đạo của Chính Phủ tại Nghị quyết nêu trên (100% hồ sơ nộp trực tuyến), Sở Công Thương Đồng Nai khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện Thông báo khuyến mại trong và ngoài tỉnh nộp hồ sơ Thông báo hoạt động khuyến mại đến Sở Công Thương Đồng Nai qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến (hệ thống Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc trên trang web khuyến mại của Sở Công Thương Đồng Nai tại địa chỉ: http://dkkm.dongnai.gov.vn).

Trong quá trình triển khai thực hiện nộp hồ sơ (trên trang web khuyến mại của Sở Công Thương Đồng Nai tại địa chỉ: http://dkkm.dongnai.gov.vn), các khó khăn, vướng mắc, đề nghị doanh nghiệp liên hệ Sở Công Thương Đồng Nai qua số điện thoại: 0251.8824824 (số nội bộ 132) – gặp Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Công Thương Đồng Nai hoặc số điện thoại: 0251.3822 216 gặp Chị Hòa – Chuyên viên phòng Quản lý Thương mại  hoặc số điện thoại: 0251.3827555 gặp chị Quỳnh để được hướng dẫn.

Sở Công Thương Đồng Nai rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp thực hiện của các doanh nghiệp./.