MIỄN PHÍ THƯỜNG NIÊN VÀ PHÍ RÚT TIỀN MẶT TẠI ATM NỘI ĐỊA CHO KHÁCH HÀNG CÔNG AN HÀ NỘI KHI MỞ THẺ GHI NỢ QUỐC TẾ

Không thu phí thường niên và phí rút tiền mặt tại ATM nội địa.
Tất cả thẻ Ghi nợ quốc tế VPBank.
Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Khách hàng định danh Khách hàng Công An Hà Nội tại hệ thống VPBank và đang sở hữu, mở mới, hoặc mở thêm Thẻ ghi nợ quốc tế VPBank.
Tỉnh Đồng Nai, Huyện Long Thành
Tỉnh Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa
17/11/2020 - 17/11/2025
5000000000 VNĐ

Sản phẩm của NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG

Sản phẩm liên quan