Chương trình tích điểm cho khách hàng thân thiết

Dịch vụ viễn thông di động bao gồm các gói cước di động thoại, SMS, internet.
Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên
Tất cả khách hàng đang sử dụng Sim di động iTtelecom (iTel).
01/05/2021 - 31/12/2050
4.225.000.000 đồng VNĐ
- Khách hàng sử dụng điểm tích lũy để nhận những ưu đãi giảm giá như dịch vụ ăn uống, mua sắm, giải trí, dịch vụ phòng chờ thương gia, dịch vụ sân golf, cụ thể các hình thức ưu đãi, số lượng và giá trị như sau: 1. Ưu đãi giảm giá các mệnh giá 10.000, 20.000, 30.000, 50.000, 100.000 đồng khi khách hàng sử dụng dịch vụ tại các địa điểm iTel hợp tác: tổng số lượng 104.000 lượt giảm giá, tổng giá trị 2.800.000.000 đồng 2. Ưu đãi sử dụng dịch vụ phòng chờ thương gia tại sân bay: giảm giá 450.000 đồng/lượt sử dụng khi khách hàng sử dụng dịch vụ phòng chờ sân bay iTel hợp tác: tổng số lượng 1.500 lượt, tổng giá trị 675.000.000 đồng 3. Ưu đãi sử dụng dịch vụ sân golf: giảm giá 500.000 đồng/lượt sử dụng khi khách hàng sử dụng dịch vụ sân golf iTel hợp tác: tổng số lượng 1.500 lượt, tổng giá trị 750.000.000 đồng 4. Tổng giá trị chương trình: 4.225.000.000 đồng

Sản phẩm của CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG DI ĐỘNG ĐÔNG DƯƠNG TELECOM

Sản phẩm liên quan