Khách hàng thân thiết Sacombank Sapphire

Quà tặng hiện vật, phiếu quà tặng điện tử, có thể thay đổi trong từng thời kỳ, được đăng tải trên website https://khachhangthanthiet.sacombank.com.
Sử dụng dịch vụ, tiền gửi, tiền vay, chuyển tiền, thẻ tín dụng, thẻ thanh toán quốc tế, mua bán ngoại tệ và các sản phẩm dịch vụ khác tại Sacombank được quy định trong từng thời kỳ, được đăng tải trên website https://khachhangthanthiet.sacombank.com
Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Khách hàng sử dụng dịch vụ, tiền gửi, tiền vay, chuyển tiền, thẻ tín dụng, thẻ thanh toán quốc tế, mua bán ngoại tệ và các sản phẩm dịch vụ khác tại Sacombank được quy định trong từng thời kỳ, được đăng tải trên website https//khachhangthanthiet.sacombank.com
TINH DONG NAI, Tất cả
16/12/2021 - 31/12/2031
20000000000 VNĐ

Sản phẩm của NH TMCP SAI GON THUONG TIN CN DONG NAI

Sản phẩm liên quan