Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại

2.5 Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự chương trình may rủi

 • Việc mở chương trình khuyến mại mang tính may rủi phải được thông báo công khai, theo thể lệ đã công bố và trước sự chứng kiến của khách hàng.
 • Nếu bằng chứng trúng thường được đính kèm hàng hóa thì doanh nghiệp phải thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về thời gian và địa điểm đưa bằng chứng trúng thường vào hàng hóa.
 • Nếu chương trình khuyến mại mang tính may rủi có phát hành vé số dự thưởng phải tuân thủ các quy định sau:
 • Hình thức của vé số dự thưởng phải có hình thức khác với xổ số do Nhà nước độc quyền phát hành và không được sử dụng kết quả xổ số để làm kết quả xác định trúng thưởng.
 • Vé số dự thưởng phải in đủ các nội dung về số lượng vé số được phát hành, số lượng giải thường và giá trị của từng loại giải thường, địa điểm phát thường, địa điểm thời gian mở thường và các nội dung liên quan khác.
 • Việc mở thưởng chỉ áp dụng đối với các vé số dự thường được phát hành ra
 • Một chương trình khuyến mại may rủi không được quá 90 ngày trong một năm, một nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ không được khuyến mại vượt quá 180 ngày trên năm.

2.6 Tổ chức chương trình khuyến mại cho khách hàng thường xuyên

 • Thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận việc mua hàng hóa, dịch vụ phải có đầy đủ nội dung chủ yếu sau đây:
 • Ghi rõ tên hoặc thẻ hoặc phiếu khách hàng thường xuyên
 • Điều kiện và cách thức ghi nhận sự tham gia của khách hàng vào chương trình khuyến mại cho khashc hàng thường xuyên

2.7 Khuyến mại hàng hóa và dịch vụ thông qua Internet và các phương tiện điện tử.

3. Trình tự, thủ tục đăng ký khuyến mại

3.1 Các trường hợp phải đăng ký khuyến mại

 • Đưa hàng mẫu và cung cấp dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử mà không phải trả tiền
 • Tặng hàng hóa
 • Giảm giá
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo phiếu mua hàng
 • Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu dự thi
 • Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên
 • Khuyến mại hàng hóa, dịch vụ thông qua Internet

3.2 Nội dung thông báo khi đăng ký khuyến mại

 • Tên của chương trình khuyến mại
 • Địa bàn thực hiện khuyến mại
 • Hình thức khuyến mại
 • Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại
 • Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại
 • Tổng giá trị khuyến mại và cơ cấu giải thưởng của chương trình khuyến mại
 • Việc thông báo thực hiện khuyến mại phải được thực hiện trước 7 ngày làm việc kể từ khi bắt đầu thực hiện khuyến mại.

3.3 Hồ sơ đăng ký khuyến mại

Chương trình khuyến mại bằng hình thức bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham gia các chương trình mang tính may rủi thì phải đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hồ sơ đăng ký thực hiện khuyến mại bao gồm:

 • Văn bản đề nghị thực hiện chương trình khuyến mại
 • Thể lệ chương trình khuyến mại
 • Mẫu vé số dự thưởng đối với chương trình có phát hành vé số dự thưởng
 • Hình ảnh hàng hóa khuyến mại và hàng hóa dùng để khuyến mại
 • Mẫu bằng chứng trúng thưởng nếu như có
 • Bản sao giấy xác nhận về chất lượng hàng hóa và chất lượng hàng hóa dùng để khuyến mại