Chương trình khuyến mại cho Khách hàng

Cao dán Salonpas 12S, Cao dán Salonpas 10S, Cao dán Salonpas 20S, Cao dán Salonpas 40S, Cao dán Salonsip Gel Patch 2S, Miếng dán hạ sốt ByeBye-Fever 16's cho Trẻ em, Miếng dán hạ sốt ByeBye-Fever 6's Supercool, Cao dán Salonpas Pain Relief Patch 3S, Cao dán Salonpas Pain Relief Patch 5S, Miếng dán giữ nhiệt Salonpas Jikabari 8's
Thẻ Mobi (hoặc Vina/Viettel) mệnh giá 50.000 đ, Túi Salonpas KM Zipper, Thuốc bôi Salonpas Gel 30G, Dầu xoa Salonpas Liniment 50ML, Miếng dán hạ sốt ByeBye-Fever 16's cho Trẻ em, Miếng dán hạ sốt ByeBye-Fever 6's cho Trẻ sơ sinh
Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Hệ thống công ty Dược, các nhà thuốc có chức năng phân phối bao gồm các hiệu thuốc, quầy thuốc trực thuộc các Công ty Dược của các nhà thuốc này mua hàng của Công ty TNHH Dược Phẩm Hisamitsu Việt Nam.
Tỉnh Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa
16/04/2020 - 31/12/2021
6428880000 VNĐ

Sản phẩm của Công Ty TNHH Dược Phẩm Hisamitsu Việt Nam

Sản phẩm liên quan