Chương trình khuyến mại cho Khách hàng

Cao dán Salonpas 12M, Cao dán Salonpas 20M, Cao dán Salonsip Gel Patch 2M, Thuốc bôi Salonpas Gel 30g, Dầu thoa Liniment, Miếng dán hạ sốt ByeBye-Fever 16's cho Trẻ em, Miếng dán hạ sốt ByeBye-Fever 6's Supercool, Miếng dán hạ sốt ByeBye-Fever 6’s cho trẻ sơ sinh, Cao dán Salonpas Pain Relief Patch 3M, Cao dán Salonpas Pain Relief Patch 5M, Miếng dán giữ nhiệt Salonpas Jikabari 8's.
Thẻ Mobi (hoặc Vina/Vietel) mệnh giá 50.000đ, Thẻ Mobi (hoặc Vina/Vietel) mệnh giá 100.000đ, Thuốc bôi Salonpas Gel 30g, Dầu thoa Liniment.
Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Hệ thống công ty Dược, các nhà thuốc có chức năng phân phối bao gồm các hiệu thuốc, quầy thuốc trực thuộc các Công ty Dược của các nhà thuốc này mua hàng của Công ty TNHH Dược Phẩm Hisamitsu Việt Nam.
ĐỒNG NAI, Thành phố Biên Hòa
05/04/2020 - 31/12/2021
12047680000 VNĐ

Sản phẩm của Công Ty TNHH Dược Phẩm Hisamitsu Việt Nam

Sản phẩm liên quan