Chương trình khuyến mại khách hàng thường xuyên Hội Cam Guardian

: hàng hóa bán trong cửa hàng gồm mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm, thực phẩm chức năng,…
: hàng hóa bán trong cửa hàng gồm mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm, thực phẩm chức năng,…
Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên, theo đó việc tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hóa, dịch vụ hoặc các hình thức khác
Tất cả khách hàng tham gia mua sắm tại Guardian đều có thể đăng ký gia nhập Hội Cam Guardian
1485-1487 Phạm Văn Thuận, P Thống Nhất, Thành phố Biên Hòa
190/20 Phạm Văn Thuận, P.Tam Hiệp, Thành phố Biên Hòa
18/05/2020 - 18/05/2023
200000000 VNĐ

Sản phẩm của Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại và Đầu Tư Liên Á Châu

Sản phẩm liên quan