Đạt mục tiêu nhận ngay khuyến mãi

Sản phẩm là Keo cùng loại
Sản phẩm là Keo cùng loại
Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
khách hàng mua hàng của công ty là doanh nghiệp
KCN Gò Dầu, Huyện Long Thành
15/05/2020 - 31/12/2021
246400000 VNĐ
giải 1
- Nội dung giải thưởng: Khách hàng mua đạt số lượng 1000 tấn keo và xúc tác sẽ tặng miễn phí 20 tấn keo cùng loại.
- Trị giá: 246400000 VNĐ
- Số giải: 1
- Thành tiền: 246400000 VNĐ
PREFERE 14G508
- Quy cách đóng gói: Túi Flexibag

Sản phẩm liên quan