Chương trình du lịch năm tài chính 2019 - 2020

Bao gồm các sản phẩm Phụ gia, Premix, Winmix, Basemix và các sản phẩm dinh dưỡng cho vật nuôi
Quà tặng là chuyến du lịch
Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
Áp dụng cho tất cả các khách hàng doanh nghiệp, Trại và Đại lý có ký hợp đồng mua bán và mua hàng của Provimi Việt Nam trong năm tài chính 2019 - 2020
Tất cá các khách hàng mua hàng của Provimi Việt Nam tại Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa
01/06/2020 - 31/12/2021
3110000000 VNĐ

Sản phẩm của CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PROVIMI

Sản phẩm liên quan